Khách hàng đồng hành cùng Phúc Thành

Alma Nha Trang

Kệ để hàng – Xe điện

Landmark 81

Kệ để hàng

Guardian

Kệ để hàng

Languna Lăng Cô Huế

Kệ để hàng – Xe điện

Hyatt Regency Danang

Kệ để hàng

Medicare

Kệ để hàng

Movenpick

Kệ để hàng

Mykingdom

Kệ để hàng

Oakwood Residence Saigon

Kệ để hàng – Xe điện

Radisson Blu Resort

Kệ để hàng

Suntory Pepsico

Kệ để hàng

The Grand Ho Tram Resort & Casino

Kệ để hàng – Xe điện